Algemene voorwaarden

Onder verhuurder wordt verstaan:           SusieQ Trips (ST)

Onder huurder wordt verstaan:                 Ondergetekende

Onder het gehuurde wordt verstaan:        Solex met alle toebehoren als zijnde vermeld op de overeenkomst

Artikel 1: ST wordt geacht de Solex in goede staat te hebben afgeleverd. De huurder zal als een goede beheerder de door hem gehuurde Solex verzorgen en deze volgens bestemming gebruiken.

Artikel 2: Het rijden van een solex is alleen toegestaan aan personen vanaf 21 jaar met bromfietscertificaat of met rijbewijs. Huurder verklaart door ondertekening in het bezit te zijn van een zodanig legitimatiebewijs.

Artikel 3: Alle Solexen bij ST zijn WA. verzekerd. Het eigen risico per gebeurtenis bedraagt €175,00. Het huren van de Solex geschiedt op eigen risico. ST is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan de huurder, derden en/of goederen.

Artikel 4: De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade aan de Solex gemaakt door hem en medehuurders; de huurder zal de hier uit voortvloeiende kosten van herstel evenals de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.
De kosten voor reparatie van de Solex zijn vanaf €30 en kunnen oplopen tot €1000 bij onherstelbare schade aan de Solex.

Op kleding en / of schoeisel kunnen olie en/ of vetvlekken komen, houd hier rekening mee.

Artikel 5: ST is ten allen tijde gerechtigd om de gehuurde solex naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 6: Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
1. Een of meerdere personen te vervoeren
2. Met de solexen tegen elkaar te botsen
3. Over de stoep te rijden
4. Alcohol, drug en/of medicijnen te gebruiken, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden voor of tijdens de rit.

Wanneer toch blijkt dat de bestuurder alcohol, drugs en/of medicijnen heeft gebruikt voor of tijdens de rit, biedt de verzekering geen dekking. Kosten voor het herstellen van schade en eventuele overige kosten worden dan op de huurder verhaald.

Artikel 7: Belangrijk is om te weten dat SusieQ trips naast Solextours reserveringsservices aanbiedt en de overeenkomst tussen u en de activiteiteneigenaar (leverancier), hotel of vervoersbedrijf afsluit. Dit betekent dat de leverancier, hotel of vervoersbedrijf verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering en niet SusieQ trips. Enige vorm van schade, ongelukken of andere verkregen boetes zijn uw eigen verantwoordelijkheid en wij zijn daar niet voor aansprakelijk. We staan niet garant voor de services verleend door de activiteiteneigenaars, hotels of vervoersbedrijven, etc.

Bovendien hebben we het recht informatie en de prijzen op de website te veranderen wanneer wij dat willen en datzelfde geldt voor de Algemene voorwaarden.

Artikel 8: Een reservering op de besproken datum is bevestigd na een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag. U kunt de aanbetaling overmaken naar NL08 RABO 0171698932, ten name van SusieQ Trips of u kunt in één keer het totale bedrag overmaken.
Het resterend bedrag van de overeenkomst dient 14 dagen voor aanvang overgemaakt te zijn.

Bij annulering is de huurder verschuldigd (dit geldt tevens voor het annuleren van een groepslid):

8 – 4 weken voor aanvang: 25% van het totaal bedrag;

4 weken voor aanvang: 40% van het totaalbedrag;

Van 28 – 7 dagen voor aanvang: 90% van het totaalbedrag;

Binnen 7 dagen van overeenkomst: 100% van het totaalbedrag.

Artikel 9: De huurder kan tot 14 dagen van te voren kosteloos de datum van de Solextocht wijzigen. Daarna wordt 10% van de totale kosten gerekend aan de huurder.

Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.

Reacties zijn gesloten.